MANGE MÅLER FLOW UDEN PRÆCISION

Der kan være penge at spare ved at bruge løsningen fra Tech Instrumentering

Folk tror, at de måler flow – men det gør de ikke i virkeligheden!, siger Kim Andersen. Tech Instrumentering har derfor udviklet en løsning, som nemt monteres uden på rør, og som sikrer en præcis flowmåling. Løsningen eftermonteres og er godkendt til afgiftsberegning.

ULTRALYD MED PRÆCISION

Det drejer sig om udstyr i form af to sensorer, som monteres uden på røret. De placeres, så de sender ultralyd ind i røret i en v-form, så de to lydbølger rammer hinanden i v’ets spids. Vi oplever ofte, at flowmålere måler forkert. Det kan skyldes, at de er placeret forkert, så der er forstyrrende elementer eksempelvis i form af bøjninger af røret. Eller at de kan måle væske, der løber ned, i stedet for væske der løber op eller vandret.

Hvis røret kun er delvist fyldt, eller der er aflejringer, gasbobler eller partikler, forstyrrer det også målingen. Vores løsning kan bruges på rør i diametre fra ti millimeter til seks meter, og løsningen kan bruges til både væsker, gasser og damp; der er intet tryktab, nøjagtigheden er høj og der måles i begge retninger.

PENGE AT SPARE PÅ RETURSKYL

En løsning til et rør med en diameter på 500 mm koster ca. 20.000 kroner, men da vores målere monteres uden på røret, slipper man for at tømme vand af, skære røret over og bruge montagetimer. Løsningen er leveret til flere svømmebade, hvor det eksempelvis bruges til måling af returskyl, og der kan være penge at spare ved en præcis måling, og derudover bruges løsningen især i forsyningsvirksomheder, på kraftværker og boreplatforme.

Klik her for at se hele artiklen på side 33 i maj måneds udgave af Svømmebadet