Kurser


Tech Instrumentering A/S tilbyder løbende kurser inden for forskellige emner fx. Instrumentering, kalibrering og analyse.  

Kurserne kan være målrettet bestemte brancher og i forskellige niveauer, lige fra general instrumentering for deltager uden eller med lidt erfaring til kurser målrettet kalibreringstenkikkeren.  

Vi tilbyder derudover kurser designet til lige præcis jeres opgave og behov. Kurset kan foregå i vores lokaler eller vi kan komme til jer- kontakt info@tech.dk for mere info  

 

Kurser der afholdes løbende :
 

Instrumentering til Vand / Spildevand

Kurset omhandler forskellige måleprincipper i vand- og spildevandsdrift: Niveau, tryk, temperatur, flowmåling i luft og væske, tørstof/ turbiditetsmåling, samt analyse, specielt pH, ilt og ledningsevne.

Vi vil blandt andet:

 • Gennemgå forskellige instrumenter, og fokusere på brug af instrumenter i de forskellige udfordrende applikationer.
 • Overordnet gennemgå de forskellige måleprincipper og enheder, som er vigtige parametre i den daglige drift. 
 • Der vil være mulighed for at prøve kræfter med montering af en clamp-on flowmåler på vores flowstande.
 • Brug af trykloggere til kvalitetssikring. 

Kurset er henvendt til alle, som arbejder med instrumentering og måleudstyr indenfor vand- og spildevandsbehandling til daglig.

Klik dato for tilmelding:    

Århus 5 november 2019

 

Energimåling / optimering i forhold til intern varmebalance og i forhold til SKATs afgifter

Vi vil gennemgå:

 • Hvordan måler man damp korrekt, med og uden kompensering? Hvad skal man være opmærksom på?
 • Hvordan måler man trykluft, med og uden kompensering? Hvad skal man være opmærksom på?
 • Måling på køleanlæg, med og uden glykol.
 • Måling på varmeanlæg.
 • SKATs regler i forhold til afgiftsbestemmelser.
 • Brug af clamp on måler til ovenstående. Dvs. uden indgreb i rør.

Kurset henvender sig til folk, der arbejder med energi: Energirådgivere, den energiansvarlige, den teknisk ansvarlige og personen, der har interesse i energimåling/optimering

Klik dato for tilmelding:   

Århus 29 oktober 2019

Århus 12 november 2019

Holbæk 3 december 2019

Holbæk 14 januar 2020

Århus 28 januar 2020

 

Introduktion til papirløs kalibrering

Vi vil gennemgå:

 • Hvad er kalibrering?

 • Introduktion til papirløst kalibreringssystem

 • Nyheder

Klik dato for tilmelding:   

Holbæk 4 december 2020

Kurset henvender sig bl.a. til QA medarbejdere, kalibreringsteknikere, måleteknikere, projektledere m.fl.