Kurser


Tech Instrumentering A/S tilbyder løbende kurser inden for forskellige emner fx. Instrumentering, kalibrering og analyse.
Kurserne kan være målrettet bestemte brancher og i forskellige niveauer, lige fra general instrumentering for deltager uden eller med lidt erfaring til kurser målrettet kalibreringstenkikkeren.
Vi tilbyder derudover kurser designet til lige præcis jeres opgave og behov. Kurset kan foregå i vores lokaler eller vi kan komme til jer- kontakt info@tech.dk for mere info
Kontakt os på info@tech.dk for en opdateret kursusliste
Kurser der afholdes løbende :

 

Instrumentering til spildevand

Kurset omhandler forskellige måleprincipper i spildevanddrift: Niveau, Tryk, temperatur, flowmåling i luft og væske samt tørstofmåling.

Vi vil blandt andet:

 • Gennemgå forskellige instrumenter og fokusere på brug af instrumenter i de forskellige udfordrende applikationer.
 • Vise forskellige måder at optimere energieffektiviteten på i forhold til slambehandling, beluftning, og pumpning.

Kurset er henvendt til alle, som arbejder med spildevandbehandling til daglig.

 

Energimåling / optimering i forhold til intern varmebalance og i forhold til SKATs afgifter

Vi vil gennemgå:

 • Hvordan måler man damp korrekt, med og uden kompensering? Hvad skal man være opmærksom på?
 • Hvordan måler man trykluft, med og uden kompensering? Hvad skal man være opmærksom på?
 • Måling på køleanlæg, med og uden glykol.
 • Måling på varmeanlæg.
 • SKATs regler i forhold til afgiftsbestemmelser.
 • Brug af clamp on måler til ovenstående. Dvs. uden indgreb i rør.

Kurset henvender sig til folk, der arbejder med energi: Energirådgivere, den energiansvarlige, den teknisk ansvarlige og personen, der har interesse i energimåling/optimering

 

Vandforsyningskursus

Kurset omhandler brugen af måleinstrumenter forskellige steder i vandforsyningen. Vi ser på muligheden for kvalitetssikring og energibesparelser via turbiditetsmåling og flowmåling samt logning og måling af tryk.

Derudover vil vi blandt andet komme ind på følgende emner:

 • Hvordan måler man niveau i en boring eller i en tryksat beholder?
 • Hvordan måler man pH, ilt og turbiditet?
 • Kan man måle trykket 5 km fra vandværket og få sendt data hjem via mobilnettet kun på batteri?

Kurset henvender sig til alle, som har med vandforsyning at gøre til daglig.