Ledningsevne


Målesystemer og proces enheder for ledningsevne måling. Konduktiv og Induktiv også i Ex områder

Alt i FF – Foundation Fieldbus, Profibus, 2 wire og 4 wire.

Ledningsevne måling eller måling af konduktivitet kan foretages med Knick udstyr fra simple løsninger til løsninger, hvor der måles ledningsevne og pH eller ilt med den samme transmitter. Det sparer omkostninger og plads, når udstyret til ledningsevne måling skal monteres.
Ledningsevne måling kan man foretage i mange typer væsker. Typisk i drikkevand, proces vand, spildevand. Det er også relevant at måle Ledningsevne i vand, der har været gennem et anlæg til vandbehandling.

Produktoversigt