Full Bore (indstiks )


Full Bore (indstiks )

Tech Instrumentering er forhandler af Full Bore målere fra Sierra Instruments som er en af de førende producenter med et bredt sortiment af målere der dækker de fleste opgaver.

Herunder er kort beskrevet målerenes opbygning efterfulgt af links til vores produkter med mere info om de forskellige modeller samt datablade.

Figur af målesensor.

Den røde stermiskk full boreensor er den opvarmede flowsensor der tilfører varme til de runde gasmolekyler der transportere varmen.

Den mørke sensor måler temperaturen

Elektronikken forsyner herefter den røde sensor med energi så differenstemperaturen er 50 C

Mængden af energi der tilføres omregnes til flow.

Eksempler på opgaver.

  • Overvågning af beluftningsprocesser på renseanlæg
  • Måling og regsitrering i trykluftsystemer
  • Måling i testbænk

 

Produktoversigt