Energimåling - flowmåling


Med en massflowmåler fra Tech Instrumentering får du en god energimåler til brug ved energimåling f.eks. anlæg der kører store mængder damp f.eks. til brug for tørring af mælkepulver, papirpulp eller lignende.

Produktoversigt