Energimåling med Vortex masseflowmåler

Energimåling med vortex

Fås som volumetrisk masseflowmåler, eller med integreret tryk, temperatur og damp computer. Flow måling med alt i 1 enhed.

Vortex massflow flow meter kan leveres tilpasset til jeres opgave.

En Vortex massflowmåler kan leveres som traditionel masseflowmåler eller som energimåler.

Med en massflowmåler fra Tech Instrumentering får du en god energimåler til brug ved energimåling f.eks. anlæg der kører store mængder damp f.eks. til brug for tørring af mælkepulver, papirpulp eller lignende.

En masseflowmåler/ mass flow meter er velegnet til at måle masse, massflow eller masseflow. En masseflowmåler er en solid måling til en række opgaver - f.eks. damp flowmåling.