Kapacitiv Niveauswitch

Måleprincip

Princippet i kapacitiv måling består i at registrere en kapacitets-ændring imellem målesonde og en ledende beholder-væg. Man kan sammenligne det med en kondensator, som bekendt består en kondensator af to metalplader med et isolerende materiale i mellem. Dette isolerende materiale kaldes et dielektrikum, og kan være et hvilket som helst ikke-ledende medie, f.eks. luft. Et stofs evne som isolator, eller dets evne til at lede elektriske kraftlinjer, angives ved dets dielektricitetskonstant.

Det kapacitive målesystem er et universalt og velkendt princip, og det anvendes i vid udstrækning i industrien.Et stort sortiment af elektroder og ekstra tilbehør, samt forskellige typer forstærkere, gør det muligt at måle i alle former for væsker og faststoffer selv under ekstreme forhold.

 

Anvendelse :

Til væsker og pulverformig eller fin-granuleret masse, såsom olie, fedt, højviskose medier, emulsioner, vand og spildevand, slam, diesel plastgranulat,også udgaver til aggressive medier syrer og baser

 

Opgaver :

Kemikalieindustri, proces- og produktions teknologi, miljøteknologi, vand og spildevand.

 

Produkter

Klik på de enkelte produkter for datablad.

CPS01  Output  PNP CPS03 Output PNP
CPS01 CPS04
Velegnet til syre og baser. Fortrinsvis til plasttanke. Engelsk datablad Velegnet til tyktflydende medier Tysk datablad
CPS04 Output PNP CPS05 Output PNP
CPS03 CPS05
Med justerbar føler som kan forlæges eller afkortes efter behov. Tysk datablad Sensoren er her beskyttet med rør Tysk Datablad