Torquemåling


Kontinuerlig moment og effekt (Hk eller kW) måling på en roterende aksel.

– Brug Torque Track Revolution – TTR systemet er designet til langvarige, stabile målinger af drejnings momentet eller effekten på en aksel, og udført med induktiv overførsel af data fra akslen, kan eftermonteres på akslen uden at gøre indgreb.

Systemet er beregnet til både nye og eksisterende aksler, en komplet installation tager typisk 4…6 timer.

Akseldelen bliver fremstillet efter kunde specifikationer, og dækker aksel størrelser op til 1016 mm.

Systemet består af en fastmonteret del, der fastgøres på et beslag, samt en del der monteres på akslen.

Når systemet er i drift overføres alle data induktivt imellem disse 2 enheder.

Måling af drejningsmoment bruges i høj grad på alle typer af skibe

Torquemålingen kan også bruges som alarm. Stiger drejnings momentet, kan der afgives en alarm. Det kan være drejnings momentet på en trækaksel, pumpe aksel eller anden aksel.

Torque systemet er nemt at eftermontere på en aksel uden indgreb

Der medfølger en beskrivelse af hvorledes udstyret monteres. Hvis kunden ønsker det, så kan vi tilbyde vores kompetente servicefolk til at stå for montagen.

Læs denne artikel fra bladet Maskinmesteren s. 42,43 og 44

Continuous torque and power ( HP or kW) measurement on a rotating shaft.

– Use Torque Track Revolution – TTR system is designed for long -term , stable measurements of the rotation torque or power to a shaft , and performed with inductive data transfer from the shaft.

The system is designed for both new and existing shafts, a complete installation typically takes 4 .. 6 hours.

The shaft portion is produced according to customer specifications , and covers shaft sizes up to 1016 mm .

The system consists of a fixed portion fixed to a bracket , and a part which is mounted on the shaft.

When the system is in operation all data is transferred inductively between these 2 devices.

Measurement of torque is used heavily on all types of ships or in the industry

Power on the shaft can be used to calculate the specific heat of an engine.

Torque measurement can also be used as an alarm . Ladders rotation torque can be an alarm . It may be the rotation torque on a drive shaft , pump shaft or other shaft.

Torque system is easy to mount on a shaft without interference

Included is a description of how the equipment is installed . If the customer wishes, we can offer our competent service people to stand for mounting.

 

 

 

Produktoversigt