Online – viskositetsmåling

Tech tilbyder mange forskellige typer viskositets målere til alle typer viskositets måling.

En viskositets måler er et godt værktøj til måling og kontrol af forskellige applikationer. Udstyret kan bruges som kvalitets kontrol af viskositet f.eks. i bunker oil, eller som en online viskositets måling til brug for styring af en proces.

Viskositet kan måles på flere måder, det kan være som lab. udstyr, eller som som online viskositets måler.