Service kontrakt


Service kontrakt

Vi tilbyder service kontrakter på flere niveauer.

  • Standard service – timebetaling
    Vi kommer med et fast aftalt interval. Der betales for den brugte tid og evt. brug af materialer
  • Vi kommer med et fast aftalt interval –  inkl. tid og materialer
    Der betales en fast aftalt pris, som indeholder den brugte tid og transport samt materialer til almindelig vedligehold.
  • Vi kommer med et fast aftalt interval – alt inkl. 
    Der betales en fast aftalt pris. Denne pris er incl. alt. Dvs. transport omkostninger, tidsforbrug, materialer til almindelig vedligehold. Og nyt instrument hvis det skal skiftes.

 

Kontrol af flowmålere

En flowmåler der måler forkert kan have store måleunøjagtigheder.
Dvs. at I betaler for meget, eller afregner forkert,  hvis den bruges til afregning.

Vi tilbyder eftersyn af eksisterende flowmålere.
Vi har mulighed for at kontrollere visningen af jeres måler, lave eftersyn og give en uvildig vurdering af måleren. Herunder har vi mulighed for at kalibrere flowmåleren på vores flowrig.

Kontakt os for et tilbud om service